Rady a tipy

Zde naleznete různé informace, rady a tipy týkající se lodí a lodního příslušenství.

Praktická příprava ovládání motorového člunu a plachetnice od letošního roku nově přímo na Jadranu:

V letních měsících Vás můžou naší školitelé připravit na plavbu (praktické ovládání plavidla) přímo na moři. Zde po úspěšném ověření všech nutných praktických dovedností získáváte certifikát pro složení závěrečných zkoušek na Plavební správě. Plavby na motorovém člunu jsou 1 denní, plavba na plachetnici je týdenní, po dohodě i jinak. Využijte této možnosti a spojte dovolenou s praktikou. Více tel.: 776 868 983 (p. Kudlička – motorový člun) nebo tel.: 737 004 488 (p. Herško – plachetnice)

Výměna průkazů: Státní plavební správa informuje plaveckou veřejnost o prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která nabyla účinnosti dne 1. března 2023, stanoví v přechodných ustanoveních možnost i nadále požádat o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 29. února 2024.

MERCURY:

Výrobce závěsných motorů Mercury do toho opravdu šlápnul…. Vyvinul 12 válcový závěsný motor objemu 7,6 l a výkonu 600 hp !

Mapa zajímavé turistické plavby motorovým člunem po Dalešické přehradě: