Reklamace a vrácení zboží

Při odeslání objednávky spotřebitelem a potvrzení objednávky ze strany prodejce dojde k uzavření kupní smlouvy. 

Spotřebitel má dle nynější právní úpravy občanského zákoníku nárok odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Při objednávce, která se skládá z několika kusů zboží, se tato lhůta pro odstoupení od smlouvy počítá až od dodání posledního kusu zboží.

Pokud prodejce se spotřebitelem uzavřel smlouvu na opakovanou pravidelnou dodávku zboží, začne lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet už ode dne, kdy spotřebitel převzal první dodávku zboží.

Uzavření kupní smlouvy na e-shopu probíhá tak, že spotřebitel odešle objednávku a prodejce ji elektronicky potvrdí. Před odesláním jej ale prodejce musí informovat o obchodních podmínkách, kde jsou uvedena pravidla pro odstoupení od smlouvy a reklamaci. V praxi to probíhá tak, že nakupující zaškrtne políčko, že byl seznámen s obchodními podmínkami.

Pokud prodejce o možnosti odstoupení neinformoval, má zákazník nárok odstoupit do 1 roku a 14 dnů od doby, co zboží převzal.

Na všechno námi nabízené nové zboží platí zákonná záruční doba v délce 24 měsíců

Reklamaci vyřizujeme v sídle firmy a řídíme se občanským zákoníkem